cienciesnaturals

Mes sobre l'atmosfera

   Informació detallada de l'atmosfera     


L'atmosfera terrestre és la capa de
gasos que rodegen el planeta terra i retinguda per la gravetat de la terra. En els gasos presents, destaquen amb aproximadament quatre cinquenes parts el nitrogen, amb una cinquena part l'oxigen, i amb quantitats més petites d'altres gasos. L'atmosfera és vital per la vida ja que sense el gasos esmentats no hi hauria vida a la terra, tal i com la coneixem.

L'atmosfera no té un límit definit, a mesura que s'allunya de la terra es torna més lleugera fins que es confon amb l'espai. Per tant no hi ha una barrera clara entre l'interior i l'exterior de l'atmosfera. Tres quartes parts de la massa de l'atmosfera estan en el 11 quilòmetres primers. Usualment, les persones que viatgen per sobre dels 80 quilòmetres ja s'anomenen astronautes. La línia de Karman, als 100 quilòmetres per sobre de la terra, és usada freqüentment com la frontera entre l'atmosfera o l'espai exterior.

ESTRUCTURA DE L'ATMOSFERA


Com a conseqüència de la compressibilitat dels gasos, la major part de l'atmosfera es troba prop de la superfície terrestre, comprimida pel seu propi pes. D'aquesta forma, en els primers 6 km hi ha el 50 % de la massa total atmosfèrica i per sota d'una altitd de 15 km hi ha aproximadament un 95 % d'aquesta massa.

La divisió de l'atmosfera més coneguda estableix els següents nivells, des de la superfície cap amunt: troposfera, estratosfera, mesosfera i termosfera.

  • 0-15 km: troposfera. És la capa inferior en contacte amb la superfície terrestre. Té un gruix variable (aproximadament 18 km en l'equador i 9 km en els pols) a conseqüència del moviment de rotació terrestre, que fa que la força centrífuga que suporta sigui màxima a l'equador i nul·la en els pols. Dins d'esta capa es produeixen importants fluxos convectius verticals i horitzontals -és a dir, vent- provocats per les diferències de pressió i temperatura existents entre unes regions i altres. A causa de trobar-se en contacte amb la hidrosfera i la biosfera, presenta quantitats importants, però variables, de vapor d'aigua i de diòxid de carboni, així com quantitats també variables de pols en suspensió (concentrada en els primers 500 m, que és la part coneguda com capa bruta) En resum, és la capa on es produeixen els fenòmens meteorològics que caracteritzen les zones climàtiques de la Terra (formació de núvols, precipitacions...). En la troposfera la temperatura presenta un descens progressiu amb l'altura, aproximadament d'1 ºC per cada 150 m. El límit superior de la troposfera s'anomena tropopausa
  • 15-55 km: estratosfera. L'estratosfera es caracteritza per la pràctica inexistència de circulació vertical. En canvi, els fluxos horitzontals d'aire assoleixen sovint velocitats d'uns 200 km/h. La variació vertical de temperatura en l'estratosfera és la contrària a la comentada a la troposfera; és a dir, les temperatures augmenten progressivament en anar pujant fins a arribar aproximadament als 0 ºC a una altura entre 50 i 60 km. Esta altura marca el límit superior de l'estratosfera, anomenat estratopausa. Sembla que l'increment de temperatura està relacionat amb l'absorció per l'ozó de part de la radiació solar (ultraviolada). La capa d'ozó es troba dins de l'estratosfera i n'ocupa fonamentalment la part inferior (entre els 10 i els 30 km d'altitud, hi ha el 80 % de l'ozó total). Els fenòmens de formació de núvols són molt rars en l'estratosfera (a tot estirar hi poden aparèixer núvols molt tènues de cristalls de gel).
  • 55-80 km: mesosfera. La característica més remarcable d'aquesta capa és un nou descens de la temperatura a mesura que augmenta l'altitud, fins a arribar als -100 ºC, aproximadament, a una altitud de 80 km, on se situa la següent superfície de separació, la mesopausa.
  • 80-800 km: termosfera (o ionosfera). En esta capa, la major part de les molècules estan ionitzades (per pèrdua d'electrons) per l'acció de les radiacions solars d'alta energia. Els gasos ionitzats esmentats absorbeixen radiació UV, amb la qual cosa la temperatura de la termosfera arriba a valors superiors als 1.000 ºC (encara que aquests valors no poden ser enregistrats pels termòmetres habituals, ja que la densitat del medi és extraordinàriament baixa). És la zona on es produeixen les aurores (boreals o australs).

El límit superior de l'atmosfera és relativament indefinit, però podem situar-lo -de manera convencional- en els 10.000 km d'altitud o a la línia de Kármán, als 100 km. 

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis