cienciesnaturals

Que es l'hidrosfera?

L’hidrosfera descriu en les Ciències de la Terra el sistema material constituit per aigua que es troba baix i sobre la Superfície.

L’aigua que conforma l’hidrosfera es divideix entre varis compartiments que en ordre de major a menor són:

  • ·         Oceans -> Que cubreixen 2/3 de la superficie amb una profunditat de 3000 a 5000 metres.
  • ·         Les glaçeres -> Cubreixen part de la superficie continental. Sobre tot els dos casquets de glaçeres de Groenlandia i l’Antártida
  • ·         Rius i llacs -> Format per rius, llacs, pantans….
  • ·         Aigues subterranies -> es trova en les roques de forma més o menys universal
  • ·         Atmosfera -> Als nuvols
  • ·         Biosfera -> Format per plantes, anumals i éssers humans.

La presencia d’aigua a la superficie terrestre és el resultat de la desgasificació de l’escorça, que està composta per roques que contenen en disolució sólida certa cantitat de substàncies volátiles, de les que l’aigua és el més important.

La terra és l’unic plantera del Sistema Solar en el que hi ha aigua líquida que cubreix un 72% de la seva superficie.

La massa total de l’hidrosfera és aproximadament 1,4x1021 kg.

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis